Denne artikel beskriver hvordan man downloader sin OpenVPN konfiguration og importerer den i Viscosity.

Forudsætninger:

 • Viscosity er downloaded og installeret
 • Brugernavn med tilhørende adgangskode til OpenVPN Access serveren

Log ind i OpenVPN Access server webinterfacet

Åbn en webbrowser og gå ind på OpenVPN Access serveren

 1. Indtast brugernavn i Username feltet
 2. Indtast adgangskode i Password feltet
 3. Vælg Login i dropdown menuen
 4. Tryk Go

Download OpenVPN konfigurationsfil

 1. Download user-locked Connection profile – Yourself (user-locked profile)
 2. Tryk Logout

Import OpenVPN konfiguration (Connection profile)

Lokaliser client.conf filen i din downloads mappe

 1. Giv filen et sigende navn – husk ikke at ændre filens extension (.conf). Dette navn bliver vist i Viscosity som navnet på forbindelsen
 2. Dobbeltklik på filen for at importere den i Viscosity

OpenVPN konfigurationen er nu importeret og klar til brug

Viscosity melder nu at konfigurationen er importeret.

 1. Tryk OK for at lukke dialogboksen

Start OpenVPN forbindelsen

 1. Tryk på Viscosity ikonet for at vise Viscosity menuen
 2. Vælg din nyligt importerede forbindelse (som det ses her, bliver forbindelsen navngivet udfra konfigurationsfilens navn)

Indtast brugernavn og adgangskode

 1. Indtast brugernavn i Username feltet
 2. Indtast adgangskode i Password feltet
 3. Tryk OK

OpenVPN forbindelsen er oprettet

Når låseikonet ud for forbindelsesnavnet er blevet grønt, er forbindelsen oprettet