Åbn AhsayOBM, og tryk på tandhjulet.

Tryk på + tegnet for at tilføje et nyt BackupSet.

Udfyld oplysningerne, og tryk Next.

1. Navngiv backupsettet.

2. Angiv backup type "MS SQL Server Backup".

3. Angiv Server.

4. Angiv Login ID og Password til SQL serveren.

Angiv databaser der skal tages backup af, og tryk Next.

Tryk på Transaction Log Backup Schedule, og tryk Remove.

Tryk Yes.

Tryk Properties for at ændre Schedule.

Ændr i Backup Schedule, og tryk OK.

1: Ændr hvornår backup skal køre. (daily/dagligt, weekly/ugentligt, monthly/månedligt, custom/brugerdefineret)

2: Ændr tidspunktet hvornår backup skal køre.

3. Sæt hak i feltet.

Sørg for Encryption står til Default, og tryk OK.

Backup Set er nu oprettet, tryk OK.

Du kan se dine Backup Sets her.

Skriv et svar