Følg denne vejledning for opsætning af et mailhotel på Fab:IT’s mail01 server, i Apples Mail.app. Billederne er fra Mail.app v. 5.1, der følger med Lion (MacOS X 10.7)

Åbn Indstillinger for Mail.app

Gå til menupunktet Mail->Preferences, eller tryk CMD-,

Tilføj ny konto

Klik på

1. Accounts

2. Det lille +-tegn nedenfor listen af konti.

Udfyld kontoinformationer

1. Indtast det fulde navn i Full Name

2. Indtast emailadressen i Email Address

3. Indtast adgangskoden i Password

Tryk derefter Continue

Indtast informationer for Indgående mailserver

1. Vælg kontotypen IMAP i Account Type

2. Indtast en beskrivelse i Description, f.eks. IMAP

3. Indtast mail01.fab-it.dk i Incoming Mail Server

4. Indtast emailadresse i User Name

5. Indtast adgangskoden i Password

Tryk Continue

Slå SSL til på indgående server

1. Sæt kryds i Use Secure Sockets Layer (SSL)

2. Vælg Password i Authentication

Tryk Continue

Indtast informationer om udgående mailserver

1. Indtast en beskrivelse i Description, f.eks. SMTP

2. Indtast mail01.fab-it.dk i Outgoing Mail Server

3. Sæt kryds i Use only this server

4. Sæt kryds i Use Authentication

5. Indtast email adresse i User Name

6. Indtast adgangskoden i Password

Tryk Continue

Slå SSL til på udgående mailserver

1. Sæt kryds i Use Secure Sockets Layer (SSL)

2. Vælg Password i Authentication

Tryk Continue

Godkend de indtastede informationer og opret kontoen

Sæt kryds i Take account online

Tryk Create

Skriv et svar